BTW terugvorderen zonnepanelen

DEN HAAG - 14 november 2013 -De BTW op de aankoop en installatie van zonnepanelen kan worden teruggevraagd. Belastingadviseurs hebben hier veelvuldig overleg over gehad waaronder ook met de Belastingdienst. Inmiddels is er uitsluitsel gekomen van de Belastingdienst. Vorige week publiceerde de organisatie de voorwaarden waar een persoon of onderneming aan moet voldoen om vervolgens recht op BTW teruggave aan te kunnen vragen. 

Om alle regels in goede banen te leiden is de Centrale BTW Teruggave opgezet. Indien U door de bomen het bos niet weet te vinden qua terugvordering kunt U dit hier ook laten uitvoeren.

 

Leveren aan energiebedrijf


Het belangrijkste is dat het kan, mits aan de voorwaarden wordt voldaan. Een van de voorwaarden voor de BTW teruggave is dat iemand een deel van de door de zonnepanelen opgewekte stroom levert aan het energiebedrijf. Romano Hagen: ‘Als je zonnepanelen hebt laten plaatsen, leveren die overdag meer stroom op dan je voor je eigen huishouden nodig hebt. De overige stroom lever je aan het energiebedrijf. Voor de door jou geleverde stroom, krijg je een vergoeding van je energiebedrijf. Die wordt meestal verrekend met het bedrag dat jij aan het energiebedrijf moet betalen. Het maakt daarbij geen verschil uit of je een zogenoemde ‘slimme’ meter hebt of een analoge (= terugdraai)meter.’

Als iemand aan de voorwaarden voldoet, wordt hij door de Belastingdienst als BTW-ondernemer gezien. ‘Je bent dan dus ondernemer voor alle stroom die je opwekt, niet alleen voor de stroom die je aan het energiebedrijf levert. Over de opgewekte stroom moet je BTW betalen. Omdat dit moeilijk te bepalen is, zijn er afspraken met de Belastingdienst gemaakt over vaste bedragen per 1.000 Kwh. Het komt er dus op neer dat de BTW op de aanschaf en montage terug gevraagd kan worden en BTW over de opgewekte energie afgedragen moet worden. De te betalen BTW is slechts een fractie van wat er terug gevraagd kan worden.’

 

Drempel: € 1.345,-


Overigens moet dat alleen het eerste jaar. Je kunt ervoor zorgen dat je na je BTW-teruggave bij de Belastingdienst afgemeld wordt. Dan hoef je de opvolgende jaren geen BTW over de opgewekte energie te betalen en is er geen contact meer met de Belastingdienst. De zonnepaneleneigenaar kan namelijk een beroep doen op de kleine ondernemersregeling. Als het BTW-bedrag per jaar € 1.345,- of lager is, dan hoef je deze BTW niet aan de Belastingdienst te betalen. In de praktijk zal dit bedrag nooit gehaald worden.’

'We hebben ook veel reacties gehad van mensen die al eerder zonnepanelen hebben laten plaatsen. Zij komen alleen in aanmerking voor de BTW-teruggave indien de panelen op of na 20 juni 2013 in gebruik zijn genomen,' zegt Hagen. Voor veel particulieren is het een complexe materie. ‘Daarom is de Centrale BTW Teruggave opgezet. Hier worden de BTW-teruggaven voor particulieren en installateurs centraal geregeld en worden alle formaliteiten met de Belastingdienst uitgevoerd.’ Voor meer informatie over de BTW op zonnepanelen en het teruggaaf pakket kan worden gekeken op de hiervoor gemaakte BTW voor zonnenpanelen website.

 

Bron: Romano Hagen, partner bij Van der Zwet Accountants en Adviseurs

Stappenplan BTW teruggaaf zonnepanelen


Stap 1) Komt u in aanmerking voor BTW teruggaaf?


Heeft u al zonnepanelen?
Heeft u vragen?
Controleer dan in de onderstaande tijdlijn of u in aanmerking komt voor teruggaaf van de BTW.

Dan heeft u recht op teruggaaf van de BTW. Ga door naar stap 2.

 

tijdlijn criteria btw teruggaaf

 
Stap 2) U komt in aanmerking? Vraag een BTW nummer aan


Als u zonnepanelen plaatst dient u een BTW nummer aan te vragen via de Belastingdienst. Dit kan middels het formulier "Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister)".


Klik hier voor de link naar het juiste formulier >
Klik hier voor een ingevuld voorbeeldformulier >

 

U ontvangt nu een bevestiging en aangiftebiljet voor de omzetbelasting (BTW) van de Belastingdienst. Hiermee vraagt u het grootste deel van de BTW terug.


Voorbeeldberekening voor de terug te vragen BTW >
Klik hier voor een voorbeeld van een aangifte omzetbelasting >


Stap 3) Vraag ontheffing aan van uw administratieve verplichtingen


U kunt bij het indienen van de aanvraag voor de teruggaaf van de BTW direct de ontheffing voor volgend jaar aanvragen. Dit kan middels het formulier "Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister)".


Lees hier meer over het aanvragen >
Klik hier voor een voorbeeldbrief voor het aanvragen >